PORTAALI SISENEMINE

RIIGI AUTENTIMISTEENUSEGA
SALASÕNAGA
oma organisatsiooni liitumiseks EMDE-ga
Infosüsteemi kohta tagasiside andmiseks vajuta SIIA

Elektrooniline mereinfosüsteem

Elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) rakendus on loodud merendusega seotud teadete ja dokumentide koostamise, esitamise ja kontrolli lihtsustamiseks. Dokumente koostavad laevade opereerimisega tegelevad firmad või nende esindajad (agendid, kaptenid), kaupade logistikaga tegelevad firmad (kauba omanikud, ekspediitorid, stividorid), sadama operaatorid ja neid kontrollivad riigiametite esindajad. Dokumentide koostamise all mõeldakse nii dokumendi loomist, kui ka teisest infosüsteemist saamist ja EMDE süsteemi sisestamist.

Peale dokumentide koostamist edastab EMDE dokumendid või dokumendis sisalduvad andmed, kas sõnumi või teavitusena kõigile tarkvaras määratud osapooltele. EMDE vahendab tagasisidet (teated, vastussõnumid), mis järgneb dokumendi esitamisele ja vajadusel edastab osapoolte vahel teavitusi ja täiendavat informatsiooni.

EMDE akronüüm tuleb nimest "Eesti Merendus Dokumentide Edastus". Kuid nimi "Elektrooniline mereinfosüsteem" on rohkem levinud. Ta on süsteem millele rahvusvaheliselt viidatakse ka kui "National Maritime Single Window".